גלריית עבודות

תמונות לדוגמא מתוך עבודות לאורך השנים

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
משאבות ביוב

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/34
צנרת ביתית

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
הגברת לחץ מים
גמר עבודה

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
תשתיות צנרת

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10
ביוב

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8